Zespoły Domu Polskiego

Kresowe Zabawy

Kresowe Zabawy

Zespół taneczny „Kresowe zabawy” pod kier. p. Olgi Łowkis powstał w 1992r.
Zespół obejmuje szeroki przekroj tańców ludowych polskich, białoruskich, kresowych.

Dowiedź się więcej

Lidzianie

Lidzianie

Zespołem tanecznym „Lidzianie” kieruje p. Olga Łowkis. W zespole 8 par nastolatków, które tańczą ludowe tańce polskie i białoruskie

Dowiedź się więcej

Sybirak

Sybirak

Chór „Sybirak” powstał w 1998 r. Obecnym kierownikiem jest p. Edward Trembacz. W repertuarze są piosenki ludowe, patryotyczne, sybirackie, estradowe.

Dowiedź się więcej